top of page
  • Yazarın fotoğrafıAttila Gursel

Arnavutluk'ta Stratejik Yatırımlar- Turizm


Arnavutluk için turizm en önemli sektörlerden biridir ve devlet bütçesine, girişimcilik bütçesine ve sektör bütçesine önemli miktarda gelir sağlamaktadır. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin (WTTC) Seyahat ve Turizmin Ekonomik Etkisi 2022 Raporu'na göre, 2021 yılında turizm sektörü, toplam ekonominin %17,4'lük genel katkısıyla GSYİH'ya 321,3 milyar ALL tutarında doğrudan katkı kaydetti ve bu sektörü ekonomik kalkınmaya en çok katkıda bulunanlardan biri olarak konumlandırdı. 2021 yılında turizm sektörü 226.100 yeni iş yarattı; bu da Arnavutluk'taki toplam istihdamın yaklaşık %20'sine denk geliyor. Ziyaretçi Etkisi ile ilgili olarak, Uluslararası Ziyaretçi Harcamaları 255,3 milyar ALL (toplam ihracatın %43,6'sı) oluştururken, Yurtiçi Ziyaretçi Harcamaları 62,1 milyar ALL oluşturdu.


Neden Turizm Yatırımı?


Kurumlar Vergisi Muafiyeti

“Dört ve Beş Yıldızlı Oteller” gibi konaklama tesisleri ile uluslararası kabul görmüş ve tescilli marka sahibi konaklama tesisleri, özel statü kazanan yapılar- faaliyete başlamasından itibaren Aralık 2024 tarihine kadar özel statü kazanmış, ancak özel statünün kazanılmasından itibaren 3 yılı geçmemiş olmak üzere- 10 yıl süreyle kurumlar vergisinden muaftır.

Altyapıya Etki Vergisi Muafiyeti

Uluslararası tanınmış ve tescilli bir ticari markaya sahip olan “Özel statülü beş yıldızlı oteller” konaklama tesisler altyapıya etki vergisinden muaftır.

Bina Vergisi Muafiyeti

Turizm alanındaki mevzuatta tanımlanan "Dört ve beş yıldızlı, özel statülü otel/tatil köyü" olan ve uluslararası tanınmış ve tescilli marka sahibi konaklama yapıları binalara ilişkin verginin kapsamı dışındadır.


Kalkınmada Öncelikli Alanlar“Kalkınmada Öncelikli Alanlar”, ekonominin geliştirilmesi, istihdamın artırılması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve kamu kaynaklarının ve altyapının verimli kullanılması amacıyla özel önem taşıyan ve özel desteğe ihtiyaç duyulan alanlar olarak kabul edilen bölgesel ve/veya yerel yerel yönetim alanlarıdır. Bu öncelikli alanlarda devletin geliştirici rolünü üstleneceği, ayrıca devletin çeşitli ortaklık biçimlerine dahil olacağı öngörülüyor.

Bu öncelikli alanlarda yer alan kamuya ait gayrimenkuller veya yerel yönetim birimleri, alanın onaylanmasından itibaren iki ay içerisinde Turizm Bakanlığı'nın idaresine girecek. Bu alanlara yatırım yapılması durumunda taşınmazın konaklama tesisleri ve diğer turizm yapılarının inşası amacıyla elden çıkarılması öngörülmektedir. Bu gayrimenkulün kullanılabilirlik süresi 99 yıla kadardır.

• Arnavutluk Alpleri - Doğa, aktivite ve spor turizmi ile ilgili, yürüyüşe (trekking) dayalı bir destinasyon.

• Güney kıyı şeridi ve dağlarla birleşimi. Güneydeki yeni havalimanı önemli bir iyileşme getirecek.

• Marinalar ve limanlar yabancı turist çekme potansiyeli yüksektir. Arnavutluk'ta denizden girişin arttığı göz önüne alındığında, kullanımı yüksek 6 yeni liman noktası geliştirme olanağı bulunuyor.

• Tiran, bölgesel iş etkinlikleri ve hafta sonu ziyaretçileri için çekici bir merkez olmanın yanı sıra aynı zamanda bir kültür ve turizm merkezi haline gelmek amacıyla altyapısını geliştirmeye devam edecektir.1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page