top of page
  • Yazarın fotoğrafıAttila Gursel

"Berlin Süreci Zirvesi 2023" Tiran


Berlin Süreci, Batı Balkanlar'da artan bölgesel işbirliği potansiyelinden yararlanmak amacıyla başlatıldı. Buradaki fikir, bölgedeki bağlantıların yanı sıra iyi komşuluk ilişkileri ve kişilerarası ilişkileri geliştirmek ve ardından AB entegrasyonunu desteklemek için belirli projeleri teşvik etmekti.

Berlin Süreci, AB adayı ve potansiyel aday eski Yugoslavya ülkeleri (Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan) ve Arnavutluk ile seçilmiş AB üye ülkeleri (Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Polonya, Slovenya, Yunanistan, eski üye İngiltere) arasındaki çok taraflı bağları yeniden canlandırmayı ve bu ülkelerde altyapı ve ekonomik kalkınma konularında bölgesel işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Berlin Süreci Zirvesi, başlangıcından dokuz yıl sonra Batı Balkanlar ve AB ülkelerinden temsilcilerin katılımıyla Arnavutluk'un Tiran kentinde toplandı. Özellikle mevcut jeopolitik gerilimler ışığında bölgesel işbirliğini hep birlikte vurguladılar. Batı Balkanlar içinde ve bölge ile AB arasındaki, ticaret, ulaştırma, enerji ve dijital bağlar dahil olmak üzere alanları kapsayan bağlantıların güçlendirilmesine önemli ölçüde odaklanıldı.

Önceki Bakanlar Toplantılarına dayanarak, bölgesel işbirliğindeki ilerleme ve devam eden zorluklar değerlendirildi. Batı Balkanlar Altılısı (WB6) Büyüme Planını memnuniyetle karşıladı ve iç reformların ve organize suçla mücadelenin öneminin altını çizerek Ortak Bölgesel Pazar aracılığıyla bölgesel ekonomik entegrasyonu ilerletmeyi taahhüt etti.

İşbirliği ruhu, WB6 ile AB arasındaki sosyo-ekonomik uçurumun kapatılmasına yönelik tartışmalara damgasını vurdu. Katılımcılar, bölgesel ekonomik yakınlaşmayı artırmayı amaçlayan çeşitli politika alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine ilgi gösterdi. Mesleki Yeterliliklerin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Anlaşma ve AB ile WB6 arasındaki veri dolaşım ücretlerinin azaltılması da dahil olmak üzere çeşitli anlaşmalar ve anlaşmalar kutlandı.

Gençlik, eğitim ve araştırma önemli konulardı. Tiran'da College of Europe kampüsünün kurulması, bölge çapında AB ilişkileri uzmanlığının geliştirilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak övüldü. Araştırma ve Teknoloji Mükemmelliği Merkezlerinin kurulmasına yönelik tavsiyelerin yanı sıra, araştırma ve inovasyona daha fazla yatırım yapılması ihtiyacının altı çizildi.


Başbakan Rama ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in de katıldığı Federal Şansölye Scholz, Berlin Sürecinin Batı Balkan ülkelerine AB'ye katılım yolculuklarında yardımcı olduğunu söyledi. Kaynak: https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/western-balkans-tirana-2023-2230546

Zirvede ayrıca, bölgenin Kritik Hammaddeler ve piller bağlamındaki stratejik önemi dikkate alınarak, AB ile WB6 arasındaki potansiyel Değer Zinciri Ortaklığı da tartışıldı. Bu ortaklık, araştırma, inovasyon ve sürdürülebilir madencilik uygulamalarına yapılan yatırımlara öncelik vermeyi amaçlıyor.

Ticaret, ulaşım ve dijital bağlantı alanlarında, ulaşım altyapısına yapılan yatırımların artırılması ihtiyacı odak noktasıydı. Katılımcılar, bağlantının güçlendirilmesini amaçlayan çeşitli deklarasyonları desteklediler ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik çabaların artırılması çağrısında bulundular.

WB6 için Yeşil Gündemin odak noktası olduğu çevre bilinci tartışmalara da yansıdı. Liderler, yeşil geçişin ve enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir kalkınmaya özel sektör yatırımlarının gerekliliğinin altını çizen Bölgesel İklim Ortaklığına İlişkin Ortak Niyet Bildirisini onayladı.

Organize suçlarla mücadele etmek ve siber güvenliği güçlendirmek için daha derin bölgesel işbirliğine ve gelişmiş bilgi paylaşımına vurgu yapılarak güvenlik sorunları da vurgulandı. Batı Balkanlar Siber Kapasite Merkezi'nin kurulması önemli bir dönüm noktası oldu.

Sırbistan ile Kosova arasındaki gerginlikler, toplu diyalog ve uzlaşma çağrısıyla kabul edildi. Katılımcılar, AB entegrasyonu için iyi komşuluk ilişkilerinin ve bölgesel iş birliğinin önemini vurguladılar.

Dördüncü Roman Bakanlar Toplantısı'nda eğitim, istihdam, dijital alan ve sivil kayıt konularında uygulamaya yönelik adımların ana hatlarını çizen sonuçların kabul edilmesiyle Romanların entegrasyonu alkışlandı.

İleriye bakıldığında, Almanya'nın 2024'te bir sonraki Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapma isteği memnuniyetle karşılandı; bu, Berlin Süreci'nin 10. yıldönümü münasebetiyle bölgesel işbirliği ve AB çerçevesine entegrasyona yönelik süregelen kararlılığın simgesiydi.

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page