top of page
  • Yazarın fotoğrafıAttila Gursel

Iletişim Alanındaki Her Başarısızlığın Bir Maliyeti Vardır

Güncelleme tarihi: 19 Mar 2020Her senenin başında şirketlerde hummalı bir çalışma başlar. Hedefler belirlenir. İyileştirilmesi gereken noktalara karar verilir. Görev dağılımları yapılır. Hangi konular ele alınacak olursa olsun, yapılacak işler hem çoktur hem de zordur. Ne de olsa var olanı, alışılanı değiştirmeye çalışmaktasınız. Neyi hedeflerseniz hedefleyin öncelikle yapmanız gereken şirket içi iletişimi mükemmelleştirmektir. Bu kadar çok ve önemli işin altından ancak birleşerek, bir ekip olarak, tek vücut olarak kalkmanız mümkün olabilir. Birbiriyle çatışan, birbirini anlayamayan, empati kuramayan ve en önemlisi hedefleri bir olmayan çalışanların şirketinizi arzulanan seviyeye ulaştırması beklenemez.


Sağlıklı iletişimin gerçekleşmesi için her birimizin benimseyip kullanması gereken bazı ilişki ilkeleri vardır. Bu ilkeler şu şekilde özetlenebilir:


1. Her bireyin kendine has özellikleri ile değerli olduğuna inanmamız ve ona iletişim sürecinde koşulsuz olumlu ilgi göstermemiz,

2. Karşımızdaki bireyi koşulsuz kabul etmemiz,

3. Her bireyin kendi problemini kendisinin çözebilme gücüne inanmamız,

4. Maske takmadan kendimizi olduğumuz gibi gösterebilmemiz,

5. Duygu, düşünce ve davranışlarımızın tutarlı olması,

6. Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyup nesnelliğimizi yitirmeden onun sorunlarına onun gibi bakabilmemiz, onun hissettiklerini yaşayabilmemiz,

7. Yukarıda sözü geçen tüm ilkelerin herhangi bir iletişim durumunda bir arada olması ve karşımızdaki kişiye iletilebilmemiz gerekir.


Böylece, iyi bir iletişim ortamı hazırlanmış olur. İletişim kurulacak olan birey rahatlar, kendini ifade etmesi kolaylaşır, kendini daha iyi tanıma olanağı bulur ve sağlıklı ilişki kurmak için temel atılmış olur. İletişimin farklı uygulamalarının şirket içindeki verimliliği doğrudan etkilediği bilinmektedir. Gerek üretim boyutunda gerekse çalışanların motivasyonu boyutunda doğru yönlendirilmiş iletişim, verimlilik konusunda önemli bir aktördür. Etkili iletişim sahip olduğumuz diğer tüm becerileri sonuna kadar kullanmamıza olanak verir. İnsanları motive etme, sorumluluk verme, düzenleme, sorun çözme ve bilgi toplama becerilerimizin hepsi başkalarıyla iletişim kurma yeteneğimize doğrudan bağlıdır.


Etkili iletişim kuramadıkça iş hayatımızda, hatta özel yaşantımızda başarıyı yakalayamayız. Başkalarının sizinle etkili iletişim kurmasına izin vermek onlarla verimli bir iletişim kurmak kadar önemlidir. İletişim iki yönlü bir süreçtir. Kendi mesajımızı karşı tarafa iletmek kadar karşı taraftan gelen mesajları dinlemek de önemlidir. Böyle bir iletişimle karşımızdakine istediklerini verebilir, ihtiyaç duyduğumuz bilgiyi de alabiliriz. İş yerlerinde bilginin akışı üç iletişim biçimiyle gerçekleşir:


1. Tek yönlü iletişim (Bir emir ya da bilgi verildiğinde meydana gelir)

2. Çift yönlü iletişim

3. Geribildirim


Bir organizasyonda etkili ve çift yönlü işleyen bir iletişim düzeni varsa, o organizasyonun başarılı çalışğı söylenebilir. İletimin içeriği, şekli, yolları ve tarzı öncelikle iş yerindeki çalışanları ve müşterileri doğrudan etkiler. Kaliteli bir iletişimin kurulması; iletişim çatışmaları veya noksanlıkları sebebiyle meydana gelebilecek problemleri engeller; böylece çalışanlara da kaliteli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlar. Bunun ardından da iş tatmini, motivasyon, müşteri memnuniyeti, şirket kârında artış ve iş yerinde verimlilik ortaya çıkar. Kendi içinde anlaşamayan, aynı dili konuşamayan, bilginin paylaşımını gerçekleştiremeyen, aralarında duvarlar ve engeller bulunan çalışma ortamlarında, ilgili firma, şirket ya da kuruluş, dinamik adımlar atamamaktadır.


Hızlı karar verme, doğru yönelmeler yapma, ani reaksiyon gösterebilme, aynı tepkileri kurumca verebilme gibi önemli özellikler, kurum içi iletişimin iyi olmadığı her türlü iş yerinde sekteye uğramakta ve sağlıklı işlememektedir. Kurum içi iletişim kanalları, e-posta gibi yazışma araçları ile sağlanabildiği gibi, ufak yerler için yüz yüze görüşme ve telefon araçları ile de sağlanmaktadır. Ancak, konuşulan ya da görüşülenler uygulanmadığı takdirde, doğacak herhangi bir sorunda, çalışanlar birbirlerini suçlama davranışı gösterirler. Konuşulan ve paylaşılan bilgilerin havada kalmaması adına, çoğu şirket, şirket içi yazışmalar için farklı yazışma tekniklerini uygulamaktadırlar. Ancak, kafalardaki paylaşım duvarlarını yıkmadan, hiçbir araç iletişim konusunda başarılı olamamaktadır. Etkili iletişim kurulduğunda, bazı kazanımlar olacaktır. İyi ve kötü iletişimin olumlu olumsuz sonuçları vardır.


17 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page