top of page
  • Yazarın fotoğrafıAttila Gursel

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME (KAİZEN)

Güncelleme tarihi: 19 Mar 2020

Japoncada “Kai” değişim, “Zen” iyi, daha iyi anlamına gelir. Bu iki sözcüğün birleşmesi ile oluşan “Kaizen” herkesi kapsayan sürekli iyileştirme anlamına gelmektedir. Bu kelime ayrıca bir felsefeyi ve bir yaşam biçimini de ifade eder. Bu felsefeye göre her geçen günün bir önceki günden daha iyi olması için evde, işyerinde ve sosyal yaşamda sürekli çaba sarf etmek gerekir.


“Kaizen” felsefesi sürekli iyileştirme sürecidir. Bu felsefe çalışan herkesin yapılan işi sorgulaması ve daha iyi nasıl yapılabilirim diye düşünmesine bağlıdır. Düşünce ve davranış olarak sürekli bir iyileştirme arayışı mevcuttur.


Mevcudiyetini sürdürmek isteyen hizmet sektöründeki her işletmenin 3 ana hedefi vardır: Hizmetlerini daha kaliteli, daha ucuza ve daha kısa sürede şterilerine verebilmek. İşletmeler bu büyük rekabet ortamında “kalite”, “maliyet” ve “iş teslim süresi” hedeflerine ulaşmadan başarılı olamazlar. İşletmelerin diğer bütün yönetim fonksiyonları bu 3 hedefe hizmet etmelidir.


Sürekli iyileştirmenin özünde özellikle bütün çalışanlar tarafından gerçekleştirilen küçük ama sürekli iyileştirmeler yatar. Sürekli iyileştirmenin önceliği süreçlerdir. Süreç iyileştirilmeden problem çözülemez. İyileştirme ola­naklarının araştırılması herkesin, özellikle de o işte çalışanların görevidir. Hiç bir işlem, hiç bir akış küçük bir iyileştirme yapılamayacak kadar mükemmel değildir.


Kalite, iyileştirilebilen her şeydir. Ne zaman bir iyileştirme olsa, bu en nihayetinde kalitede ve verimlilikte bir iyileştirmeye yol açar. Kalite yönetimlerinin temel unsuru olan sürekli iyileştirme kavramının benimsenmesi ve işlet­menin bütününe adaptasyonu çok önemlidir.


“Kaizen’in” 7 prensibi bulunmaktadır.

1. Problemi kabul edin.

2. Çok para gerektirmeyen projeleri seçin.

3. Önce “bizim” problemlerimize bakın, “onlarınkine” değil

4. Tek ölçü ekonomik çıkar olmamalıdır.

5. Önceliği saptayın. Projeyi kalite, maliyet, dağıtım vs. ilkelerine dayalı olarak yürütün.

6. Planla, uygula, kontrol et, önlem al (PUKÖ) çevrimini izleyin.

7. Doğru çözüm araçlarını kullanın.“KAIZEN’in” problemlere yaklaşımı “HOŞGELDİNİZ PROBLEMLER” şeklindedir. Çünkü problem olmayan yerde gelişme de olamaz.


Sürekli iyileştirmenin hedefi belli bir zaman zarfında çok sayıda küçük adımlarla hızlı bir gelişme sağla­maktır. Yani gelişmeler ve iyileştirmeler küçük ama devamlı olmalıdır. İyileştirmeler sürece yöneliktir. Sonuçlar iyileştirilmek isteniyorsa, o sonucu etkileyen süreçler öncelikle iyileştirilmelidir. Bir diğer özelliği de herkesin katılımını gerektirmesidir. Gelişme herkes tarafından kolektif bir biçimde sağlanacaktır.


“Kaizen’in” başarıya ulaşması, sürekli iyileştirme felsefesinin yerleştirilebilmesi için aşağıda örnekleri verilen düşünce tarzının bulunmaması gerekir. Çalışanların “düşünen çalışanlar” olabilmesi için yönetimin özendirici olması gerekir.

Kaizen’de aşağıda belirtilen tavırlar içine girmemek çok önemlidir.


1. OLUMSUZ TAVIR ALMA:

· Bunun üzerinde çalışamayacak kadar çok meşgulüm.

· İyi bir fikir fakat zaman uygun değil.

· Bütçede yok.

· Teori, uygulamadan farklıdır.

· Senin başka işin yok mu?

· Bence bu söylediğin şirket politikasına uymaz.


2. DAHA OLUMSUZ TAVIR ALMA

· Bu bizim işimiz değil, bırakalım da onu başkası düşünsün.

· Sen işinden memnun değil misin?

· Bu yeni bir şey değil, onu herkes biliyor zaten.

· Bunu yapmasak bile sonucu biliyoruz.

· Onun sorumluluğunu alacak durumda değilim.

· Daha iyi bir fikrin yok mu?


Sürekli iyileştirme 5 adımdan oluşur:

- Sorunu belirle,

- Çözümü belirle,

- Süreçleri düzelt,

- Çalışanları eğit,

- İşleyişi kontrol et.

Bu bir döngüdür. İyileştirilmiş bir süreç hiçbir zaman tam anlamıyla iyileştirilmiş ve geliştirilmiş sayılmaz. İyileştirilen süreçler de yeniden iyileştirilmeye muhtaçtır.


52 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page