Yazılarım

Ara

DO I LOVE MY JOB?

The sine qua non of being successful in a job is to do it with love. Most of us have to work to live.

THE ART OF STORYTELLING

A consultant is a person who provides information and experience to those who require services in his/her field of expertise.

HARRISON ASSESSMENTS

Çağdaş ve güçlü organizasyonların en önemli özelliği çalışanlarıyla uyumlu bir iklim yaratabilmeleridir.

YILDIZ UZMAN PROGRAMI

Yıldız Uzman olmak için gerekli araç ve yöntemler nasıl hayata geçirilebilir.

YILDIZ UZMAN NASIL OLUNUR?*

Profesyonel hizmetlerde Yıldız Uzmanın kendisine ve bağlı olduğu şirkete faydaları aşikâr. Şirket Yıldız Uzmanları ile büyüyüp gelişir.

YILDIZ UZMAN*

Görünür, bilinir, tanınır, aranır olmak. Nasıl mı? Yıldız uzman olmak anahtar çözüm.

KATMA DEĞERLİ HİZMETLER

Hizmet sektöründe başarılı olmanın anahtarı katma değerli hizmet vermekten geçer.

GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEK

Geçmişi unutmadan, geçmişten ders çıkarmadan, kurum kültürünü oluşturmadan bugünü kurmak mümkün değil.

BİRA VEKİLLERİ

Denver, Colorado'daki sıradışı bir hukuk bürosu olan Drumm Law'un, yine sıradışı bir biçimde, bira üreticileri konusunda özelleşmiş.

İŞİMİ SEVİYOR MUYUM?

Bir işte başarılı olmanın olmazsa olmazı işini severek yapmaktır. Çoğumuz yaşamak için çalışmak zorundayız.

İLİŞKİ PAZARLAMASI

İlişki pazarlaması, müşterinin “yaşam boyu” değerine odaklanır. Başarılı ilişkileri birleştiren çimento, iki yönlü değer akışıdır.

HİKAYE ANLATMA SANATI

Son dönemlerde çok moda olan hikâye anlatıcılığı (storytelling), iş hayatında da yararlanılan bir sanat haline geldi.

BİZ BİR AİLEYİZ

Hayatta olduğu gibi iş yerinde de beraber yaşamanın benzer kuralları vardır. Bana göre her biri bir diğerinden daha önemli 10 altın kural

HAYAT YÖNETİCİYE GÜZEL (Mİ?)

Yöneticilik başkalarına isteyerek bir şeyler yaptırma sanatıdır.

DEĞİŞİME KARŞI DURMAK YA DA DURMAMAK

Sürekli değişen bir çevrede faaliyet gösteren günümüz örgütlerinin en temel sorunlarından birisi değişime uyum sağlamaktır.

İŞİNİ SEVMEK VE İŞİNE SAYGI DUYMAK

İşini sevmek ve işine saygı duymak birbirlerinden çok farklı ama beraber olmazsa olmaz iki kavram.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME (KAİZEN)

“Kaizen” felsefesi sürekli iyileştirme sürecidir, çalışan herkesin yapılan işi sorgulaması ve daha iyi nasıl yapılabilirim diye düşünmesidir

Hizmet Sektörü ve Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerin işletmelerin en önemli varlıkları haline gelmiş olması nedeni ile işletmelerin en önemli amacı müşterilerin memnuniyetidir.